top of page

20 yy. daki önemli kuramcılar, bir önceki yüzyıldaki müthiş ilerlemenin kaynağını

anlamak ile uğraşırken içinde bulundukları asırdaki ilerlemenin daha şaşırtıcı

doğasına hayran bir şekilde bakıyorlardı. Genelde Einstein odaklı açıklama getirme

çabaları, bilim felsefesi diye bir disiplini doğuruyor. Bilimin nasıl bir düşünme biçimi

olduğunun hatları çizilmeye çalışılıyordu. Bu alandaki önemli filozoflar (Kuhn,

Popper, Lakatos gibi) bu yapılan devrimlerin sistematiğini anlamaya ve anlatmaya

çalıştılar. Ancak onların anlayışlarını aşan bu durum insan zihninin yapısını anlama

çabaları ile ameliyat masasına konmuştur denebilir. Bugün yaratıcılık olarak kavramsallaşan

bu olguya bilim yönüyle açıklama getirme, bilimin ve bilim eğitiminin

en önemli iş basamakları arasında olması gerekir. Lise ve üniversite giriş sınavlarının

baskısına sıkışmış eğitim sistemlerinin bilimsel yaratıcılığa gereken önemini vermesini

beklemek zor gibi görünmektedir. Ancak düşüncemiz, yetenekli öğrencilerin,

bilimsel yaratıcılık yönü yüksek genç bilim insanları olarak yetişmeleri için bu alanda

eksikliği çok fazla olan bir kitabı ortaya çıkarmak şeklinde evrilmiştir. Bu kitabı,

çocuğunun gelecek hedefleri içerisinde bilimin bir alanında yetenek geliştirmek olan

ailelerin, derslerinde ve eğitimlerinde bilimde yaratıcılığın gelişmesini nasıl sağlarım

ve öğretimsel tasarım oluştururum diye arayış içerisinde olan eğitimcilerimizin,

bu zamana kadar ihmal edilen ama bilim eğitimi ve üstün yetenekliler eğitiminin

önemli bir çalışma alanı olan bilimsel yaratıcılık ile ilgili araştırmalar yapmak isteyen

akademisyenlerin, özel eğitim öğretmenliğinin uzmanlık alanlarında biri olan

özel yetenekliler eğitimi ile ilgili lisans dönemindeki dersleri veren hocalarımızın ve

bu bölümleri okuyan lisans öğrencilerinin beğenisine sunuyoruz. Kitabımız Türkiye’de

alanında tek kitap olup, şu bölümlerden oluşmaktadır;

• Yaratıcılığa Kuramsal Bakış

• Yaratıcılığı Geliştirici Ebeveyn ve Eğitimciler

• Bilimsel Yaratıcılık Kuramları ve Değerlendirilmesi

• Düşünce Deneyleri ile Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme

• Canlıbenzetim (Biyomimikri) İle Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme

• ÜYÜKEP Müfredat Modeli ve Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme

• Bilimsel Yaratıcılık Geliştirmeye Yönelik Teknikler

• Bilimsel Yaratıcılık Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

Bilimsel Yaratıcılık Kuramları - Hasan Said Tortop

200,00₺Fiyat
    bottom of page